DAUCON, s.r.o., Komenského 5, 678 01 Blansko
 
DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
 • Uvedené služby poskytuje daňový poradce se svými spolupracovníky
   
 • Odklad podání daňového přiznání k dani z příjmů až o 6 měsíců po skončení zdaňovacího období
   
 • Zpracování daňových přiznání v oblasti
  - Daň z příjmu právnických osob
  - Daň z příjmů fyzických osob (podnikatelů i zaměstnanců) včetně přehledů sociálního
    a zdravotního pojištění
  - Daň z přidané hodnoty
  - Daň silniční
  - Daň z nemovitostí
  - Daň z převodu nemovitostí
  - Daň darovací
   
 • Zastupování klientů při běžném jednání i kontrole finančních úřadů, a to na základě plných mocí
   
 • Ostatní služby a poradenství týkající se daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Tyto služby lze poskytovat formou
  - Osobní konzultace v kanceláři účetní firmy s daňovým nebo účetním poradcem
  - Konzultace problematiky ve firmě klienta
  - Zpracování písemného stanoviska ke konkrétním otázkám
   
 • Daňové a účetní služby jsou poskytovány v českém nebo německém jazyce
DAUCON, s.r.o., daňoví a účetní poradci, Komenského 5, 678 01 Blansko

Index     Účetnictví a daňová evidence     Účetní poradenství a optimalizace     Daně a daňové poradenství     Mzdy     Další služby     Kontakty